Z důvodu vážné nemoci mé manželky je příjem nových zakázek dočasně pozastaven.

 

 

Revize elektrických zařízení

 

 

Nabízím provedení pravidelných a výchozích revizí elektrické instalace do 1000 V a hromosvodů v prostředí bez nebezpečí výbuchu včetně revize (kontrol) elektrické části strojních zařízení,

nepřipevněných elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí.

 

Dále nabízím potvrzování formuláře ČEZ "Žádost - Smlouva o připojení odběrného místa k síti nízkého napětí" v případě nového odběru elektřiny, změny hodnoty jističe před elektroměrem

nebo při změně sazby z 1-tarifní na 2-tarifní. Nabízím i poradenskou činnost při výběru vhodné sazby.

 

Přijímám i menší zakázky. Díky nízkým režijním nákladům Vám mohu nabídnout nízkou cenu a krátký termín. Mám veškerá platná osvědčení a dlouholeté zkušenosti k provádění této odborné činnosti.

 

            Zavolejte kdykoli na telefon: 724 112569 nebo pošlete e-mail: revize1@seznam.cz, práci provádím v okrese Ústí nad Labem.